Bảng giá xét nghiệm ADN huyết thống

Xét nghiệm ADN huyết thống là xét nghiệm thực hiện phân tích trình tự ADN để xác định 2 dãy ADN có mối quan hệ với nhau hay không dựa trên quy luật di truyền nhiễm sắc thể. Sau bao nhiêu năm phát triển, GENTIS không ngừng cải tiến chất lượng phòng xét nghiệm hướng đến dịch vụ di truyền theo công nghệ hiện đại sẽ đưa ra kết quả chính xác nhất đến với khách hàng với chi phí thực hiện xét nghiệm hợp lí nhất.

Xét nghiệm ADN huyết thống giá rẻ tại Việt Nam

Với hệ thống máy móc kĩ thuật hiện đại được nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài, GENTIS sử dụng tối thiểu 24 locus trong phân tích ADN xác định mối quan hệ huyết thống thay vì chỉ sử dụng 16 locus gen để đảm bảo độ chính xác cho mỗi kết quả xét nghiệm.

Tất cả những xét nghiệm ADN huyết thống đều được GENTIS tiến hành xét nghiệm theo quy trình nghiêm ngặt ngay tại phòng xét nghiệm ở cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, chính vì vậy quý khách hàng sẽ được thực hiện xét nghiệm ADN huyết thống với kết quả đảm bảo và chi phí tiết kiệm theo bảng giá sau:

Xét nghiệm ADN huyết thống xác định quan hệ cha – con, mẹ – con

Xét nghiệm thực hiện phân tích mẫu ADN của đứa trẻ (con) và người cha (mẹ) nghi vấn để xác định mối quan hệ huyết thống.

Mẫu xét nghiệm ADN huyết thống cha – con, mẹ – con là tất cả những mẫu xét nghiệm chứa tế bào của người thực hiện xét nghiệm như: Niêm mạc miệng, máu, tóc có chân, móng tay, móng chân,…

Thực hiện xét nghiệm ADN thai nhi: Khách hàng cung cấp mẫu nước ối của bào thai hoặc máu của thai phụ từ tuần thai thứ 8 làm xét nghiệm.

Thời gian trả kết quả chỉ từ 4 giờ – 3 ngày kể từ khi thu mẫu (Không tính ngày nghỉ, lễ, tết)

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống cha (mẹ) – con

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 3.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 24 giờ 6.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 04 giờ 8.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ

Xét nghiệm ADN huyết thống xác định quan hệ ông (bà) – cháu

Phân tích quan hệ huyết thống ông nội – cháu trai

 • Phân tích nhiễm sắc thể Y (Y-STR) trong mẫu ADN của ông nội nghi vấn và đứa cháu.
 • Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
 • Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống theo dòng nội: Ông nội – cháu trai

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

Phân tích quan hệ huyết thống bà nội – cháu gái

 • Phân tích mẫu ADN của bà nội giả định và cháu gái.
 • Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
 • Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống Bà nội – cháu gái

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

Phân tích quan hệ huyết thống bà ngoại – cháu

 • Phân tích trình tự ADN ty thể (X-SV).
 • Thời gian trả kết quả: 3 – 7 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
 • Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống theo dòng mẹ: Bà ngoại – cháu gái

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 07 ngày 5.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 05 ngày 8.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 03 ngày 10.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ

Xét nghiệm ADN huyết thống xác định quan hệ anh (chị) – em

Phân tích quan hệ huyết thống anh – em cùng bố (Phân tích theo dòng nội)

 • Phân tích nhiễm sắc thể Y (Y-STR) trong mẫu ADN của 2 nam.
 • Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
 • Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống anh – em cùng cha

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

Phân tích quan hệ huyết thống anh (chị) – em cùng mẹ (Phân tích theo dòng ngoại)

 • Phân tích trình tự ADN ty thể (X-SV) của các anh (chị) – em
 • Thời gian trả kết quả: 3 – 7 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
 • Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống theo dòng mẹ: Anh (chị) – em cùng mẹ

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 07 ngày 5.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 05 ngày 8.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 03 ngày 10.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ

Phân tích quan hệ huyết thống chị – em gái cùng bố (Phân tích dựa trên NST X)

 • Phân tích mẫu ADN của các chị em.
 • Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
 • Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống Hai chị em cùng cha

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

Xét nghiệm ADN huyết thống xác định quan hệ họ hàng

Phân tích quan hệ huyết thống theo dòng nội

 • Phân tích này tập trung vào DNA của nhiễm sắc thể Y, Với 2 người đàn ông có cùng một dòng họ nội thì kết quả Y-STR là giống nhau.
 • Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
 • Mẫu xét nghiệm: Máu, niêm mạc miệng, tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn.

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống theo dòng nội: Bác (Chú) – cháu trai

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

Phân tích quan hệ theo dòng mẹ

 • Phân tích trình tự ADN ty thể (X-SV).
 • Thời gian trả kết quả: 3 – 7 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
 • Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống theo dòng mẹ: Chị (em) gái của mẹ – cháu gái

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 07 ngày 5.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 05 ngày 8.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3  03 ngày 10.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NGAY
Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ,
Quý khách vui lòng điền thông tin bên dưới để được hỗ trợ,
tư vấn một cách tốt nhất!