Bảng giá

Bảng giá xét nghiệm ADN huyết thống xác định quan hệ họ hàng

bảng giá xét nghiệm adn huyết thống

Theo quy luật nhiễm sắc thể có thể thực hiện xét nghiệm ADN huyết thống xác định quan hệ họ hàng bằng NST Y được truyền từ dòng nội hoặc ADN ti thể được truyền từ dòng ngoại.

Với sự đẩy mạnh cải tiến hệ thống máy móc kĩ thuật và đội cũng chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu di truyền và công nghệ sinh học, từ bao năm nay GENTIS đã thực hiện xét nghiệm trên hai mối quan hệ huyết thống trên cả hai dòng nội và ngoại với kết quả chính xác nhất.

Phân tích ADN huyết thống xác định quan hệ huyết thống theo dòng nội

Người cha truyền cho con trai nhiễm sắc thể Y và được giữ nguyên qua nhiều thế hệ. Phân tích này có thể xác định hai hoặc nhiều hơn những người nam trong cùng một dòng họ có mối quan hệ huyết thống với nhau.

Xét nghiệm phân tích nhiễm sắc thể Y (Y-STR) trong mẫu ADN của 2 nam.

– Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
– Mẫu xét nghiệm: Máu, niêm mạc miệng, tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn..

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống theo dòng nội: Bác (Chú) – cháu trai

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

Phân tích quan hệ theo dòng mẹ

ADN ti thể được truyền từ mẹ cho cả con trai và con gái, qua nhiều thế hệ nhưng ADN ti thể vẫn được giữ nguyên và ít có đột biến. Bởi vậy, có thể xét nghiệm ADN huyết thống xác định mối quan hệ họ hàng qua nhiều thế hệ bằng việc phân tích trình tự ADN ti thể (X-SV)

– Thời gian trả kết quả: 3 – 7 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
– Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống theo dòng mẹ: Chị (em) gái của mẹ – cháu gái

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 07 ngày 5.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 05 ngày 8.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3  03 ngày 10.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
Xem Thêm

Bảng giá xét nghiệm ADN huyết thống xác định quan hệ anh (chị) – em

bảng giá xét nghiệm adn anh chị em

Xét nghiệm ADN huyết thống xác định quan hệ anh – em, chị – em có thể thực hiện nhằm xác định mối quan hệ huyết thống của hai hay nhiều hơn nam – nữ giới có mối quan hệ huyết thống với nhau cùng dòng họ nội hoặc họ ngoại.

Phân tích ADN xác định quan hệ huyết thống anh – em cùng cha

Phân tích theo dòng nội: Được thực hiện để xác định hai hay nhiều hơn nam giới có mối quan hệ với nhau qua dòng họ nội.

– Phân tích: Phân tích nhiễm sắc thể Y (Y-STR) trong mẫu ADN của 2 nam.
– Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
– Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống anh – em cùng cha

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

Phân tích quan hệ huyết thống anh (chị) – em cùng mẹ

Phân tích theo dòng ngoại: Các trình tự ADN ti thể chỉ được truyền từ mẹ cho con (cả gái và trai) và có một tỉ lệ đột biến rất thấp, do đó nó vẫn giữ nguyên qua nhiều thế hệ họ ngoại.

– Phân tích: Phân tích trình tự ADN ty thể (X-SV) của các anh (chị) – em
– Thời gian trả kết quả: 3 – 7 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
– Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống theo dòng mẹ: Anh (chị) – em cùng mẹ

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 07 ngày 5.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 05 ngày 8.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 03 ngày 10.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ

Phân tích quan hệ huyết thống chị – em gái cùng cha (Phân tích dựa trên NST X)

Phân tích dựa trên NST X: Phân tích để tìm mối liên kết giữa các chị em gái dựa vào phân tích NST X có thể kết luận chính xác 100% cho trường hợp không cho nhận (Không có quan hệ) và 99,9999% cho trường hợp cho nhận (có quan hệ).

– Phân tích: Mẫu ADN của các chị em.
– Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
– Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống hai chị em cùng cha

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ
Xem Thêm

Bảng giá xét nghiệm ADN huyết thống xác định quan hệ ông (bà) – cháu

bảng giá xét nghiệm adn ông bà cháu

Để thực hiện xét nghiệm xác định mối quan hệ huyết thống ông (bà) – cháu cho kết quả chính xác tương tự như trong xét nghiệm mối quan hệ huyết thống cha – con hay mẹ – con mà không cần người cha hay người mẹ của đứa trẻ phải tham gia xét nghiệm.

Xét nghiệm mối quan hệ huyết thống ông nội – cháu trai

Theo quy luật di truyền, nhiễm sắc thể Y được truyền từ cha cho con trai và có tỉ lệ đột biến thấp, xét nhiệm xác định mối quan hệ huyết thống giữa ông nội và cháu trai có thể kết luận chính xác 100% khi phân tích nhiễm sắc thể Y (Y-STR) kết luận KHÔNG CÓ mối quan hệ huyết thống và chính xác hơn 99,9% đối với trường hợp CÓ mối quan hệ huyết thống.

Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống theo dòng nội: Ông nội – cháu trai

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

Phân tích quan hệ huyết thống bà nội – cháu gái

Dựa vào phân tích NST X có thể phân tích để tìm mối liên kết giữa một người bà nội giả định với một đứa trẻ (cháu gái).
Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống Bà nội – cháu gái

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

Phân tích quan hệ huyết thống bà ngoại – cháu

ADN ti thể chỉ được truyền từ mẹ cho con (cả gái và trai) và có một tỉ lệ đột biến rất thấp, Phân tích ADN ti thể có thể xác định xem hai hoặc nhiều hơn nữ giới có mối quan hệ với nhau thông qua dòng họ ngoại.

Thời gian trả kết quả: 3 – 7 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống theo dòng mẹ: Bà ngoại – cháu gái

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 07 ngày 5.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 05 ngày 8.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 03 ngày 10.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
Xem Thêm

Bảng giá xét nghiệm ADN huyết thống xác định quan hệ cha (mẹ) – con

bảng giá xét nghiệm ADN cha (mẹ) – con

Mỗi xét nghiệm thực hiện tại GENTIS đều được tiến hành theo một trình tự khoa học nghiêm ngặt, sử dụng những bộ kit theo tiêu chuẩn quốc tế. Xét nghiệm được thực hiện bằng quy trình nghiêm ngặt chắc chắn sẽ mang đến kết quả với độ chính xác 100% trong trường hợp KHÔNG CÓ mối quan hệ huyết thống và chính xác đến 99,999999998% trong trường hợp CÓ quan hệ huyết thống.

Phân tích: Dựa trên mẫu phân tích ADN của đứa trẻ và người cha (mẹ) giả định để xác định mối quan hệ huyết thống.

Mẫu xét nghiệm: Tất cả những mẫu xét nghiệm đều cho được kết quả phân tích cuối cùng chính xác như nhau:  Mẫu tóc có chân, niêm mạc miệng, máu, móng tay, móng chân,…

Thực hiện xét nghiệm ADN thai nhi: Khách hàng cung cấp mẫu nước ối của bào thai hoặc máu của thai phụ từ tuần thai thứ 8 làm xét nghiệm.

Thời gian trả kết quả chỉ từ 4 giờ – 3 ngày kể từ khi thu mẫu (Không tính ngày nghỉ, lễ, tết)

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống cha (mẹ) – con

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 3.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 24 giờ 6.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 04 giờ 8.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
Xem Thêm

Bảng giá làm thẻ ADN cá nhân

bảng giá làm thẻ ADN cá nhân

Bảng giá làm thẻ ADN cá nhân tại GENTIS luôn được chúng tôi công khai trên website và đảm bảo rằng đây là mức giá tối ưu nhất dành cho quý khách hàng thực hiện dịch vụ này.

Mặc dù là xu thế mới trên thế giới song chúng ta đều bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của việc làm thẻ ADN cá nhân đối với mỗi người. Hơn nữa, khi phân tích gen để làm thẻ ADN cá nhân là một lần bạn được kiểm tra sức khỏe toàn diện để kịp thời phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý di truyền.

Hiện nay, ở Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện một số cơ sở nhận dịch vụ làm thẻ ADN cá nhân song để kết quả được công nhận rộng rãi bạn nên lựa chọn địa chỉ uy tín, chất lượng.

GENTIS tự hào là địa chỉ được nhà nước cấp tư cách pháp nhân cho các hoạt động phân tích và xét nghiệm gen trong đó có làm thẻ ADN cá nhân. Vì vậy, thẻ ADN cá nhân làm tại GENTIS không chỉ được công nhận tại Việt Nam mà còn được chấp nhận trên toàn thế giới.

Nếu đang quan tâm dịch vụ này, bạn có thể tham khảo bảng giá làm thẻ ADN cá nhân của GENTIS như sau:

Bảng giá làm thẻ ADN cá nhân tại GENTIS.

TT Thời gian Lệ phí (VNĐ)
1 03 ngày 2.500.000 VNĐ
2 24 giờ 4.000.000 VNĐ
3 06 giờ 5.000.000 VNĐ

Tuy nhiên, chúng tôi có một số lưu ý về giá làm thẻ ADN cá nhân tại GENTIS như sau:

– Đối với trường hợp khách hàng cung cấp mẫu xét nghiệm là tóc có chân, cuống rốn, móng,…thì xin cộng thêm 500.000 đồng/mẫu và 2h.

– Đối với trường hợp khách hàng tiến hành làm xét nghiệm ADN xác định quan hệ huyết thống và thẻ ADN cá nhân thì lệ phí làm thẻ sẽ chỉ là 500.000 đồng.

Trên đây chúng tôi đã chung cấp cho bạn bảng giá làm thẻ ADN cá nhân tại GENTIS. Nếu bạn muốn tư vấn thêm về dịch vụ này, xin vui lòng liên hệ với tổng đài của GENTIS1800 2010. GENTIS luôn sẵn lòng phục vụ quý khách hàng.

Xem Thêm

Bảng giá xét nghiệm ADN giám định hài cốt liệt sĩ

bảng giá xét nghiệm adn giám định hài cốt liệt sĩ

ADN ti thể được thừa kế từ mẹ cho cả con trai và con gái, được truyền qua nhiều thế hệ khác nhau. Xét nghiệm ADN giám định hài cốt liệt sĩ là xét nghiệm dựa trên phương pháp phân tích trình tự ADN ti thể (X-SV) có trong mẫu xét nghiệm để xác định mối quan hệ giữa liệt sĩ với người có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ.

GENTIS tự hào là đơn vị đã tìm ra hàng trăm phần mộ liệt sĩ trở về với gia đình tại Việt Nam, bằng việc không ngừng trang bị hệ thống cơ sở vật chất, máy móc kĩ thuật hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 cùng đội ngũ chuyên viên, kĩ thuật viên hàng đầu về di truyền và công nghệ sinh học, chắc chắn sẽ góp phần bù đắp nỗi đau chiến tranh cho những gia đình có liệt sĩ còn đang nằm phơi sương ngoài chiến trường xưa.

Bảng giá xét nghiệm ADN giám định hài cốt liệt sĩ

TT Thời gian Lệ phí (VNĐ) Thêm mẫu thứ 2
(VNĐ)
1 4 tuần 7.000.000 VNĐ 6.000.000 VNĐ
2 2 tuần 9.000.000 VNĐ 6.000.000 VNĐ
3 1 tuần 11.000.000 VNĐ 6.000.000 VNĐ

Lưu ý: Thời gian = Ngày (giờ) trả kết quả – ngày (giờ) nhận được mẫu hoặc lấy mẫu. (Không tính ngày nghỉ lễ và ngày chủ nhật)

Xem Thêm

Bảng giá xét nghiệm ADN hành chính

bảng giá xét nghiệm ADN hành chính

Dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn bảng giá xét nghiệm ADN hành chính tại GENTIS. GENTIS với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xét nghiệm và phân tích gen di truyền cam kết luôn mang tới cho bạn các dịch vụ tốt nhất với giá thành phải chăng nhất.

Bảng giá xét nghiệm ADN xác nhận quan hệ huyết thống trực hệ: Cha – Con, Mẹ – Con ( làm giấy khai sinh )

 • Phân tích từ 24 đến 33 loci sử dụng bộ kit Powerplex Fusion, Global filer, HDplex- Mỹ.
 • Áp dụng cho mối quan hệ huyết thống trực hệ: bố/mẹ – con
 • Độ chính xác của xét nghiệm là: 99,99999998%
TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 04 ngày 4.500.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 24 giờ 8.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ

Bảng giá xét nghiệm ADN xác nhận quan hệ huyết thống trực hệ: Cha – Con, Mẹ – Con

 • Phân tích từ 16 đến 33 loci sử dụng bộ kit Powerplex Fusion, Global filer, HDplex- Mỹ.
 • Áp dụng cho mối quan hệ huyết thống trực hệ: bố/mẹ – con
 • Độ chính xác của xét nghiệm là: 99,99999998%
TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 04 ngày 5.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 24 giờ 8.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ

Bảng giá xét nghiệm ADN xác nhận quan hệ huyết thống không trực hệ, theo dòng cha: Ông – Cháu trai, Chú (Bác trai) – Cháu trai, Anh – Em trai

 • Phân tích 23 loci trên NST Y và 12 loci trên NST X (Mỹ).
 • Áp dụng cho mối quan hệ theo dòng nội: ông nội – cháu trai, chú, bác – cháu trai, bà nội – cháu gái, hai anh chị em có cùng cha.
 • Độ chính xác của xét nghiệm: 99,99998%
TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 04 ngày 6.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 24 giờ 9.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ
3 06 giờ 11.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ

Bảng giá xác định mối quan hệ huyết thống theo dòng mẹ

 • Phân tích ADN ti thể.
 • Áp dụng cho các mối quan hệ theo dòng mẹ: bà ngoại – cháu, anh chị em cùng mẹ, cháu – chị em gái của mẹ
 • Độ chính xác của xét nghiệm: 99,99998%
TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 07 ngày 6.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 05 ngày 9.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ
3 03 ngày 11.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ

Hiểu rõ được tầm quan trọng của các xét nghiệm ADN hành chính đối với công việc và cuộc sống của mỗi người, GENTIS luôn cố gắng đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực để có thể thực hiện các xét nghiệm ADN nhanh chóng và chính xác nhất. Để được tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như bảng giá xét nghiệm ADN hành chính, xin bạn vui lòng liên hệ tổng đài của GENTIS1800 2010.

Xem Thêm

Bảng giá xét nghiệm ADN huyết thống trước sinh không xâm lấn

bảng giá xét nghiệm ADN huyết thống trước sinh

Bảng giá xét nghiệm ADN huyết thống trước sinh không xâm lấn tại GENTIS luôn được công khai và đảm bảo luôn ở mức chi phí hợp lý nhất.

GENTIS với gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực phân tích gen di truyền luôn là đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng các dịch vụ phân tích gen di truyền tiên tiến với độ chính xác cao và tiện lợi như xét nghiệm ADN huyết thống trước sinh không xâm lấn.

Theo đánh giá của các chuyên gia, dịch vụ xét nghiệm ADN huyết thống trước sinh không xâm lấn của GENTIS vừa có độ chính xác cao ( > 99,99999%), có thể thực hiện sớm (ngay từ tuần thai thứ 6++) mà lại đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé (xét nghiệm chỉ sử dụng từ 7 đến 10ml mẫu máu tĩnh mạch mẹ nên tuyệt đối an toàn).

Xét nghiệm ADN huyết thống trước sinh không xâm lấn tại GENTIS chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho các mẹ bầu đang có nhu cầu xác định sớm huyết thống thai nhi mà muốn tránh xa các nguy cơ có thể xảy đến như khi xác định huyết thống bằng cách chọc dò ối, sinh thiết gai nhau,…

Là địa chỉ tiên phong trong lĩnh vực phân tích và xét nghiệm gen di truyền, GENTIS luôn nỗ lực đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực để đem tới cho quý khách hàng những dịch vụ phân tích di truyền chất lượng tốt nhất với mức giá phải chăng nhất.

Hiện nay, khi đến thực hiện xét nghiệm ADN huyết thống trước sinh không xâm lấn tại GENTIS bạn có thể tham khảo bảng giá sau:

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 05 -10 ngày 24.500.000 VNĐ 10.000.000 VNĐ

Tuy nhiên, GENTIS cũng có 1 số lưu ý như sau:

 • Bảng giá trên được áp dụng từ ngày 15/06/2017
 • Mức giá xét nghiệm ADN huyết thống thai nhi không xâm lấn còn phụ thuộc vào loại mẫu và thời gian nhận kết quả.
 • Thời gian trả kết quả tính từ khi Gentis nhận được mẫu tại trụ sở công ty và khách hàng thanh toán đủ phí dịch vụ.
 • Không hoàn tiền khi mẫu đã được phân tích.

Để được tư vấn thêm về giá xét nghiệm ADN huyết thống trước sinh không xâm lấn, xin bạn vui lòng liên hệ tổng đài của GENTIS1800 2010.

Xem Thêm

Bảng giá xét nghiệm ADN huyết thống

bảng giá xét nghiệm ADN huyết thống

Xét nghiệm ADN huyết thống là xét nghiệm thực hiện phân tích trình tự ADN để xác định 2 dãy ADN có mối quan hệ với nhau hay không dựa trên quy luật di truyền nhiễm sắc thể. Sau bao nhiêu năm phát triển, GENTIS không ngừng cải tiến chất lượng phòng xét nghiệm hướng đến dịch vụ di truyền theo công nghệ hiện đại sẽ đưa ra kết quả chính xác nhất đến với khách hàng với chi phí thực hiện xét nghiệm hợp lí nhất.

Xét nghiệm ADN huyết thống giá rẻ tại Việt Nam

Với hệ thống máy móc kĩ thuật hiện đại được nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài, GENTIS sử dụng tối thiểu 24 locus trong phân tích ADN xác định mối quan hệ huyết thống thay vì chỉ sử dụng 16 locus gen để đảm bảo độ chính xác cho mỗi kết quả xét nghiệm.

Tất cả những xét nghiệm ADN huyết thống đều được GENTIS tiến hành xét nghiệm theo quy trình nghiêm ngặt ngay tại phòng xét nghiệm ở cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, chính vì vậy quý khách hàng sẽ được thực hiện xét nghiệm ADN huyết thống với kết quả đảm bảo và chi phí tiết kiệm theo bảng giá sau:

Xét nghiệm ADN huyết thống xác định quan hệ cha – con, mẹ – con

Xét nghiệm thực hiện phân tích mẫu ADN của đứa trẻ (con) và người cha (mẹ) nghi vấn để xác định mối quan hệ huyết thống.

Mẫu xét nghiệm ADN huyết thống cha – con, mẹ – con là tất cả những mẫu xét nghiệm chứa tế bào của người thực hiện xét nghiệm như: Niêm mạc miệng, máu, tóc có chân, móng tay, móng chân,…

Thực hiện xét nghiệm ADN thai nhi: Khách hàng cung cấp mẫu nước ối của bào thai hoặc máu của thai phụ từ tuần thai thứ 8 làm xét nghiệm.

Thời gian trả kết quả chỉ từ 4 giờ – 3 ngày kể từ khi thu mẫu (Không tính ngày nghỉ, lễ, tết)

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống cha (mẹ) – con

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 3.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 24 giờ 6.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 04 giờ 8.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ

Xét nghiệm ADN huyết thống xác định quan hệ ông (bà) – cháu

Phân tích quan hệ huyết thống ông nội – cháu trai

 • Phân tích nhiễm sắc thể Y (Y-STR) trong mẫu ADN của ông nội nghi vấn và đứa cháu.
 • Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
 • Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống theo dòng nội: Ông nội – cháu trai

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

Phân tích quan hệ huyết thống bà nội – cháu gái

 • Phân tích mẫu ADN của bà nội giả định và cháu gái.
 • Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
 • Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống Bà nội – cháu gái

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

Phân tích quan hệ huyết thống bà ngoại – cháu

 • Phân tích trình tự ADN ty thể (X-SV).
 • Thời gian trả kết quả: 3 – 7 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
 • Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống theo dòng mẹ: Bà ngoại – cháu gái

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 07 ngày 5.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 05 ngày 8.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 03 ngày 10.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ

Xét nghiệm ADN huyết thống xác định quan hệ anh (chị) – em

Phân tích quan hệ huyết thống anh – em cùng bố (Phân tích theo dòng nội)

 • Phân tích nhiễm sắc thể Y (Y-STR) trong mẫu ADN của 2 nam.
 • Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
 • Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống anh – em cùng cha

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

Phân tích quan hệ huyết thống anh (chị) – em cùng mẹ (Phân tích theo dòng ngoại)

 • Phân tích trình tự ADN ty thể (X-SV) của các anh (chị) – em
 • Thời gian trả kết quả: 3 – 7 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
 • Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống theo dòng mẹ: Anh (chị) – em cùng mẹ

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 07 ngày 5.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 05 ngày 8.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 03 ngày 10.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ

Phân tích quan hệ huyết thống chị – em gái cùng bố (Phân tích dựa trên NST X)

 • Phân tích mẫu ADN của các chị em.
 • Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
 • Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống Hai chị em cùng cha

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

Xét nghiệm ADN huyết thống xác định quan hệ họ hàng

Phân tích quan hệ huyết thống theo dòng nội

 • Phân tích này tập trung vào DNA của nhiễm sắc thể Y, Với 2 người đàn ông có cùng một dòng họ nội thì kết quả Y-STR là giống nhau.
 • Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
 • Mẫu xét nghiệm: Máu, niêm mạc miệng, tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn.

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống theo dòng nội: Bác (Chú) – cháu trai

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

Phân tích quan hệ theo dòng mẹ

 • Phân tích trình tự ADN ty thể (X-SV).
 • Thời gian trả kết quả: 3 – 7 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.
 • Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Bảng giá xét nghiệm quan hệ huyết thống theo dòng mẹ: Chị (em) gái của mẹ – cháu gái

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 07 ngày 5.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 05 ngày 8.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3  03 ngày 10.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
Xem Thêm

Bảng giá xét nghiệm ADN

bảng giá xét nghiệm ADN

Là đơn vị đầu tiên trong nước được cấp chứng chỉ ISO 9001 : 2015 về dịch vụ xét nghiệm ADN, GENTIS luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho những ai đang có mong muốn thực hiện các dịch vụ phân tích và xét nghiệm gen di truyền. Dưới đây là tổng hợp bảng giá dịch vụ xét nghiệm ADN tại GENTIS mà bạn có thể tham khảo.

I. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG

Xét nghiệm ADN là cách đơn giản và chính xác nhất để bạn xác định các mối quan hệ huyết thống. Xét nghiệm ADN tại GENTIS: chính xác – nhanh chóng – bảo mật.

1. BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM QUAN HỆ HUYẾT THỐNG CHA/MẸ – CON

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 3.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 24 giờ 6.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 04 giờ 8.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ

2. XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ ÔNG/BÀ – CHÁU

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM QUAN HỆ HUYẾT THỐNG THEO DÒNG NỘI: ÔNG NỘI – CHÁU TRAI

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM QUAN HỆ HUYẾT THỐNG BÀ NỘI – CHÁU GÁI

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM QUAN HỆ HUYẾT THỐNG THEO DÒNG MẸ: BÀ NGOẠI – CHÁU GÁI

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 07 ngày 5.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 05 ngày 8.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 03 ngày 10.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ

3. XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG XÁC ĐỊNH QUAN HỆ ANH/CHỊ – EM

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM QUAN HỆ HUYẾT THỐNG ANH – EM CÙNG CHA

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM QUAN HỆ HUYẾT THỐNG THEO DÒNG MẸ: ANH/CHỊ – EM CÙNG MẸ

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 07 ngày 5.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 05 ngày 8.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 03 ngày 10.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM QUAN HỆ HUYẾT THỐNG HAI CHỊ EM CÙNG CHA

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

4. XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG XÁC ĐỊNH QUAN HỆ HỌ HÀNG

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM QUAN HỆ HUYẾT THỐNG THEO DÒNG NỘI: BÁC/CHÚ – CHÁU TRAI

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM QUAN HỆ HUYẾT THỐNG THEO DÒNG MẸ: CHỊ (EM) GÁI CỦA MẸ – CHÁU GÁI

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 07 ngày 5.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 05 ngày 8.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3  03 ngày 10.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ

II. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG TRƯỚC SINH KHÔNG XÂM LẤN

Xét nghiệm ADN huyết thống trước sinh không xâm lấn tại GENTIS là xét nghiệm có độ chính xác cao, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 05 -10 ngày 24.500.000 VNĐ 10.000.000 VNĐ

III. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM ADN HÀNH CHÍNH

1. XÉT NGHIỆM ADN XÁC NHẬN QUAN HỆ HUYẾT THỐNG TRỰC HỆ: CHA – CON; MẸ – CON ( LÀM GIẤY KHAI SINH )

 • Xét nghiệm sử dụng bộ kit cao cấp: Powerplex Fusion, Global filer, HDplex- Mỹ.
 • Phân tích từ 24 đến 33 loci
 • Áp dụng cho các trường hợp xác định mối quan hệ huyết thống trực hệ: bố/mẹ – con
 • Kết quả chính xác: 99,99999998%
TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 04 ngày 4.500.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 24 giờ 8.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ

2. XÉT NGHIỆM ADN XÁC NHẬN QUAN HỆ HUYẾT THỐNG TRỰC HỆ: CHA – CON; MẸ – CON

 • Xét nghiệm sử dụng bộ kit cao cấp: Powerplex Fusion, Global filer, HDplex- Mỹ.
 • Phân tích từ 24 đến 33 loci
 • Áp dụng cho các trường hợp xác định mối quan hệ huyết thống trực hệ: bố/mẹ – con
 • Kết quả chính xác: 99,99999998%
TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 04 ngày 5.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 24 giờ 8.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ

3. XÉT NGHIỆM ADN XÁC NHẬN QUAN HỆ HUYẾT THỐNG KHÔNG TRỰC HỆ,THEO DÒNG CHA: ÔNG – CHÁU TRAI; CHÚ (BÁC TRAI) – CHÁU TRAI; ANH – EM TRAI

 • Phân tích 23 loci trên NST Y và 12 loci trên NST X
 • Áp dụng cho các trường hợp xác định mối quan hệ theo dòng nội: ông nội – cháu trai, chú, bác – cháu trai, bà nội – cháu gái, hai anh chị em có cùng cha.
 • Kết quả chính xác: 99,99998%
TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 04 ngày 6.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 24 giờ 9.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ
3 06 giờ 11.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ

4. XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ HUYẾT THỐNG THEO DÒNG MẸ

 • Cơ sở khoa học: phân tích ADN ti thể
 • Áp dụng cho các trường hợp: bà ngoại – cháu, anh chị em cùng mẹ, cháu – chị em gái của mẹ
 • Kết quả chính xác 99,99998%
TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 07 ngày 6.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 05 ngày 9.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ
3 03 ngày 11.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ

IV. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM ADN GIÁM ĐỊNH HÀI CỐT

Hiện nay GENTIS tự hào là địa chỉ hàng đầu trong việc xét nghiệm ADN giám định hài cốt tại Việt Nam. Tính đến thời điểm này, GENTIS đã tìm ra thân nhân liệt sĩ cho nhiều gia đình có công với cách mạng. Chúng tôi đảm bảo kết quả giám định hài cốt của mình chính xác >99%.

TT Thời gian Lệ phí (VNĐ) Thêm mẫu thứ 2
(VNĐ)
1 4 tuần 7.000.000 VNĐ 6.000.000 VNĐ
2 2 tuần 9.000.000 VNĐ 6.000.000 VNĐ
3 1 tuần 11.000.000 VNĐ 6.000.000 VNĐ

V. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LÀM THẺ ADN CÁ NHÂN

Thẻ ADN cá nhân được coi như là một chứng minh thư sinh học dành cho bạn. Với thẻ ADN cá nhân, bạn sẽ không gặp bất kỳ khó khăn gì trong vấn đề xác nhận mối quan hệ huyết thống, xác định danh tính,…

TT Thời gian Lệ phí (VNĐ)
1 03 ngày 2.500.000 VNĐ
2 24 giờ 4.000.000 VNĐ
3 06 giờ 5.000.000 VNĐ
Xem Thêm