Dịch vụ kiểm tra ADN huyết thống xác định mối quan hệ anh – em, chị – em có thể được thực hiện nhằm xác định mối quan hệ huyết thống của những người nam – nữ có mối quan hệ huyết thống với nhau trong cùng dòng nội hay và dòng ngoại.

Cơ sở khoa học

Kiểm tra ADN huyết thống xác định mối quan hệ anh (chị) – em nhằm xác định có hay không mối quan hệ huyết thống giữa những người có nghi vấn về mối quan hệ huyết thống. Thực hiện xét nghiệm này có khuyến khích người mẹ tham gia xét nghiệm nhưng không bắt buộc.

Một vài trường hợp xác định mối quan hệ huyết thống anh (chị) – em:

Chị – em gái: Thực hiện xét nghiệm ADN theo nhiễm sắc thể X

Anh – em trai: Thực hiện xét nghiệm ADN qua nhiễm sắc thể Y

Anh trai – em gái (Chị gái – em trai): Bên cạnh mẫu xét nghiệm của người cần xác định mối quan hệ huyết thống cần thêm mẫu xét nghiệm của ông nội, cha, mẹ,…

xét nghiệm ADN anh chị em

Những trường hợp kiểm tra ADN huyết thống xác định mối quan hệ anh (chị) – em

Kiểm tra quan hệ huyết thống anh – em trai cùng cha

Xét nghiệm được thực hiện nhằm xác định hai hay nhiều người nam thực hiện xét nghiệm có hay không mối quan hệ với nhau theo dòng nội. Theo quy luật di truyền, phân tích NST Y được truyền từ cha cho người con trai có thể xét nghiệm mối quan hệ huyết thống qua nhiều thế hệ mà vẫn cho được kết quả xét nghiệm chính xác.

Phân tích: Phân tích nhiễm sắc thể Y (Y-STR) trong mẫu ADN của 2 nam.

Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

xét nghiệm ADN anh chị em

Kiểm tra quan hệ huyết thống anh (chị) – em cùng mẹ

ADN ti thể được truyền từ mẹ sang con ở cả gái và trai, có tỉ lệ đột biến thấp, chính vì vậy qua nhiều thế hệ nhưng ADN ti thể vẫn được giữ nguyên. Việc phân tích này được sử dụng nhằm xác định mối quan hệ huyết thống theo dòng họ ngoại, vẫn cho kết quả xét nghiệm chính xác từ những người cùng mẹ hay cùng dòng ngoại đã qua nhiều đời.

Phân tích: Phân tích trình tự ADN ty thể (X-SV) của các anh (chị) – em

Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Thời gian trả kết quả: 3 – 7 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Kiểm tra ADN huyết thống chị – em gái cùng cha

Dựa vào việc phân tích nhiễm sắc thể X để xác định mối quan hệ huyết thống giữa chị – em gái cùng cha cũng cho được kết quả chính xác như những xét nghiệm xác định mối quan hệ anh (chị) – em khác.

Phân tích: Mẫu ADN của các chị em .

Mẫu xét nghiệm: Máu, tế bào sau má (niêm mạc miệng), tóc có chân, móng tay, móng chân, cuống rốn….

Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Bằng việc xét nghiệm ADN huyết thống xác định mối quan hệ huyết thống anh (chị) – em có thể xác định được chính xác tuyệt đối trong trường hợp KHÔNG CÓ mối quan hệ huyết thống và chính xác 99,99999998% trong trường hợp CÓ mối quan hệ huyết thống.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NGAY
Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ,
Quý khách vui lòng điền thông tin bên dưới để được hỗ trợ,
tư vấn một cách tốt nhất!