Có thể thực hiện xét nghiệm nhằm kiểm tra ADN huyết thống xác định mối quan hệ họ hàng được ở cả dòng nội và dòng ngoại.

Bằng việc phân tích nhiễm sắc thể Y được truyền từ dòng cha hoặc ADN ti thể được truyền từ dòng mẹ có thể đưa ra được những kết luận chính xác về có hay không mối quan hệ huyết thống họ hàng với độ chính xác tuyệt đối.

xét nghiệm adn họ hàng
Xét nghiệm ADN xác định quan hệ họ hàng

Cơ sở khoa học

Theo quy luật di truyền, nhiễm sắc thể Y được truyền từ cha cho con trai qua nhiều đời, cũng như ADN ti thể được truyền từ mẹ cho con qua nhiều thế hệ, thực hiện xét nghiệm này có thể xác định được hai hay nhiều hơn người họ hàng có mối quan hệ huyết thống với nhau trong dòng họ của họ.

Kiểm tra ADN huyết thống xác định mối quan hệ họ hàng theo dòng cha

Phân tích: Thực hiện phân tích nhiễm sắc thể Y (Y-STR) trong mẫu ADN của 2 người nam có nghi vấn quan hệ họ hàng, nếu mẫu xét nghiệm ADN của nhiễm sắc thể Y với hai người có mối quan hệ huyết thống cùng dòng cha thì kết quả so sánh Y – STR là như nhau.

Mẫu xét nghiệm: Cuống rốn, móng chân, móng tay, máu, niêm mạc miệng,…

Thời gian trả kết quả: 6 giờ đến 3 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Kiểm tra ADN huyết thống xác định mối quan hệ họ hàng theo dòng mẹ

Phân tích: Xét nghiệm thực hiện phân tích trình tự ADN ty thể (X-SV) để xác định có hay không mối quan hệ huyết thống họ hàng giữa hai người nghi vấn về mối quan hệ họ hàng theo dòng ngoại.

Mẫu xét nghiệm: Máu, móng chân, móng tay, niêm mạc miệng,…

Thời gian trả kết quả: 3 – 7 ngày làm việc kể từ khi lấy mẫu hoặc nhận được mẫu.

Việc thực hiện xét nghiệm ADN huyết thống xác định mối quan hệ họ hàng có thể đưa ra được những kết luận chính xác nhất, tùy thuộc vào dòng nội hay ngoại và thời gian yêu cầu thực hiện xét nghiệm mà có những mức chi phí xét nghiệm khác nhau.

Tuy nhiên ở thời gian và loại mẫu xét nghiệm nào cũng đảm bảo được độ chính xác của kết quả cuối cùng với độ chính xác 100% trong trường hợp không có quan hệ huyết thống và 99,99999998% đối với trường hợp có mối quan hệ huyết thống.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NGAY
Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ,
Quý khách vui lòng điền thông tin bên dưới để được hỗ trợ,
tư vấn một cách tốt nhất!