Là đơn vị đầu tiên trong nước được cấp chứng chỉ ISO 9001 : 2015 về dịch vụ xét nghiệm ADN, GENTIS luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho những ai đang có mong muốn thực hiện các dịch vụ phân tích và xét nghiệm gen di truyền. Dưới đây là tổng hợp bảng giá dịch vụ xét nghiệm ADN tại GENTIS mà bạn có thể tham khảo.

I. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG

Xét nghiệm ADN là cách đơn giản và chính xác nhất để bạn xác định các mối quan hệ huyết thống. Xét nghiệm ADN tại GENTIS: chính xác – nhanh chóng – bảo mật.

1. BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM QUAN HỆ HUYẾT THỐNG CHA/MẸ – CON

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 3.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 24 giờ 6.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 04 giờ 8.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ

2. XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ ÔNG/BÀ – CHÁU

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM QUAN HỆ HUYẾT THỐNG THEO DÒNG NỘI: ÔNG NỘI – CHÁU TRAI

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM QUAN HỆ HUYẾT THỐNG BÀ NỘI – CHÁU GÁI

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM QUAN HỆ HUYẾT THỐNG THEO DÒNG MẸ: BÀ NGOẠI – CHÁU GÁI

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 07 ngày 5.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 05 ngày 8.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 03 ngày 10.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ

3. XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG XÁC ĐỊNH QUAN HỆ ANH/CHỊ – EM

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM QUAN HỆ HUYẾT THỐNG ANH – EM CÙNG CHA

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM QUAN HỆ HUYẾT THỐNG THEO DÒNG MẸ: ANH/CHỊ – EM CÙNG MẸ

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 07 ngày 5.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 05 ngày 8.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 03 ngày 10.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM QUAN HỆ HUYẾT THỐNG HAI CHỊ EM CÙNG CHA

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

4. XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG XÁC ĐỊNH QUAN HỆ HỌ HÀNG

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM QUAN HỆ HUYẾT THỐNG THEO DÒNG NỘI: BÁC/CHÚ – CHÁU TRAI

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 03 ngày 5.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 24 giờ 7.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM QUAN HỆ HUYẾT THỐNG THEO DÒNG MẸ: CHỊ (EM) GÁI CỦA MẸ – CHÁU GÁI

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 07 ngày 5.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 05 ngày 8.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
3  03 ngày 10.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ

II. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM ADN HUYẾT THỐNG TRƯỚC SINH KHÔNG XÂM LẤN

Xét nghiệm ADN huyết thống trước sinh không xâm lấn tại GENTIS là xét nghiệm có độ chính xác cao, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 05 -10 ngày 24.500.000 VNĐ 10.000.000 VNĐ

III. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM ADN HÀNH CHÍNH

1. XÉT NGHIỆM ADN XÁC NHẬN QUAN HỆ HUYẾT THỐNG TRỰC HỆ: CHA – CON; MẸ – CON ( LÀM GIẤY KHAI SINH )

 • Xét nghiệm sử dụng bộ kit cao cấp: Powerplex Fusion, Global filer, HDplex- Mỹ.
 • Phân tích từ 24 đến 33 loci
 • Áp dụng cho các trường hợp xác định mối quan hệ huyết thống trực hệ: bố/mẹ – con
 • Kết quả chính xác: 99,99999998%
TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 04 ngày 4.500.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 24 giờ 8.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ

2. XÉT NGHIỆM ADN XÁC NHẬN QUAN HỆ HUYẾT THỐNG TRỰC HỆ: CHA – CON; MẸ – CON

 • Xét nghiệm sử dụng bộ kit cao cấp: Powerplex Fusion, Global filer, HDplex- Mỹ.
 • Phân tích từ 24 đến 33 loci
 • Áp dụng cho các trường hợp xác định mối quan hệ huyết thống trực hệ: bố/mẹ – con
 • Kết quả chính xác: 99,99999998%
TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 04 ngày 5.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 24 giờ 8.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ
3 06 giờ 10.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ

3. XÉT NGHIỆM ADN XÁC NHẬN QUAN HỆ HUYẾT THỐNG KHÔNG TRỰC HỆ,THEO DÒNG CHA: ÔNG – CHÁU TRAI; CHÚ (BÁC TRAI) – CHÁU TRAI; ANH – EM TRAI

 • Phân tích 23 loci trên NST Y và 12 loci trên NST X
 • Áp dụng cho các trường hợp xác định mối quan hệ theo dòng nội: ông nội – cháu trai, chú, bác – cháu trai, bà nội – cháu gái, hai anh chị em có cùng cha.
 • Kết quả chính xác: 99,99998%
TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 04 ngày 6.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 24 giờ 9.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ
3 06 giờ 11.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ

4. XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ HUYẾT THỐNG THEO DÒNG MẸ

 • Cơ sở khoa học: phân tích ADN ti thể
 • Áp dụng cho các trường hợp: bà ngoại – cháu, anh chị em cùng mẹ, cháu – chị em gái của mẹ
 • Kết quả chính xác 99,99998%
TT Thời gian Lệ phí
cho 2 mẫu (VNĐ)
Thêm mẫu thứ 3
(VNĐ)
1 07 ngày 6.000.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ
2 05 ngày 9.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ
3 03 ngày 11.000.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ

IV. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM ADN GIÁM ĐỊNH HÀI CỐT

Hiện nay GENTIS tự hào là địa chỉ hàng đầu trong việc xét nghiệm ADN giám định hài cốt tại Việt Nam. Tính đến thời điểm này, GENTIS đã tìm ra thân nhân liệt sĩ cho nhiều gia đình có công với cách mạng. Chúng tôi đảm bảo kết quả giám định hài cốt của mình chính xác >99%.

TT Thời gian Lệ phí (VNĐ) Thêm mẫu thứ 2
(VNĐ)
1 4 tuần 7.000.000 VNĐ 6.000.000 VNĐ
2 2 tuần 9.000.000 VNĐ 6.000.000 VNĐ
3 1 tuần 11.000.000 VNĐ 6.000.000 VNĐ

V. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ LÀM THẺ ADN CÁ NHÂN

Thẻ ADN cá nhân được coi như là một chứng minh thư sinh học dành cho bạn. Với thẻ ADN cá nhân, bạn sẽ không gặp bất kỳ khó khăn gì trong vấn đề xác nhận mối quan hệ huyết thống, xác định danh tính,…

TT Thời gian Lệ phí (VNĐ)
1 03 ngày 2.500.000 VNĐ
2 24 giờ 4.000.000 VNĐ
3 06 giờ 5.000.000 VNĐ
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NGAY
Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ,
Quý khách vui lòng điền thông tin bên dưới để được hỗ trợ,
tư vấn một cách tốt nhất!